@ce22fiii

Kanduri Charan Rout
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - WINNER

56
Posts
115
Followers
0
Following

None

Share with friends
Earned badges
See all

ପ୍ରେମରେ ପରା ମୁଁ ପି.ଏଚ୍.ଡି କରିଚି ଥେସିସ୍ ଲେଖିଚି କେତେ ସବୁ ପରା ମୋର ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲେଖିବି ଯାହାକୁ ଯେତେ । **** କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ

ତୁମ ଚାହାଣୀର କାହାଣୀର ମୂଲ ଦେଇ ତ ପାରୁନି ସଖୀ କଳି ବି ପାରୁନି ଜଳି କି ମରୁନି ଧରି ବି ପାରୁନି ରଖି । *** କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ


Feed

Library

Write

Notification
Profile