@b1iu8sb4

Sanskruti Mohanty
Literary Brigadier
52
Posts
147
Followers
0
Following

None

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 06 Oct, 2020 at 19:00 PM

ବାପଘରେ ଝିଅ ପର ଦରବ, ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ପର ଝିଅ, ତାହେଲେ ତାର ନିଜର କିଏ ?

Submitted on 01 Jul, 2020 at 19:25 PM

ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜେଇ, ବସିବୁ କାଳିଆ ହାତୀ। ବିନା ଭକତରେ କିଏସେ ଦେଖିବ, ତୋ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାନ୍ତି।

Submitted on 26 Jul, 2019 at 07:06 AM

ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଜନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ।

Submitted on 21 Jul, 2019 at 20:09 PM

ଯାହାଠି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଭରି ରହିଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ହିଁ ଦେଖେ।

Submitted on 21 Jul, 2019 at 20:06 PM

ଥରେ ଯଦି ମନରେ ସନ୍ଦେହର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ହେଇଗଲା, ସେ ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ମେଲେଇ ଏକ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ।

Submitted on 21 Jul, 2019 at 20:00 PM

ବରଷା କା ଲାଗି ଆଣେ ଭିଜା ସ୍ମୃତି, କାହା ଲାଗି ଆଣେ ବ୍ୟଥା । କିଏ ଭାସୁଥାଏ ପ୍ରେମର ନାଆରେ, କିଏ ଗାଏ ବିରହ ଗାଥା ।

Submitted on 20 Jul, 2019 at 16:01 PM

ବୁଝେଇ ହୁଏନା ଅବୁଝା ମନକୁ, ବୁଝେନା ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ। ସେ କାହୁଁ ବୁଝିବ ବାମନ ହାତକୁ, ଆସେକି ସରଗ ଚାନ୍ଦ।

Submitted on 20 Jul, 2019 at 10:10 AM

ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ହସ ଆଉ ଲୁହ, ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣକୁ ଛାଡିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର, ମାନେ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ।

Submitted on 20 Jul, 2019 at 09:54 AM

ହସକୁ ପଚାର ଲୁହର ଠିକଣା, କହି ପାରିବକି ସିଏ, ଫୁଲର ପାଖରୁ ଭ୍ରମର ଠିକଣା, ପାଇଛିକି କେବେ କିଏ ?


Feed

Library

Write

Notification
Profile