@79yd6wao

Sagar Kumar Parida
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

178
Posts
51
Followers
5
Following

କବିତା,ଗଳ୍ପ,ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଭଲପାଏ।

Share with friends
Earned badges
See all

ଗୁରୁଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ,ତେଣୁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷତ ଈଶ୍ୱର।

ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ପରମ ବାନ୍ଧବ ପିତା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ

ଯେଉଁ ଦେଶେ ନାରୀ ପୂଜା ପାଇଥାଏ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଦନୀୟା ସେହି ଦେଶୁ ହଟେ ଅଭାବ କଷଣ ଦୁର୍ଗତୀ କରାଳ ଛାୟା ।।

ମୋ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟର ନନ୍ଦନବନରେ ଅଟୁ ତୁହିଁ ପାରିଜାତ, କେଉଁଦିନ ମୋର ହାତେ ଧରାଦେବୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅବିରତ।।


Feed

Library

Write

Notification
Profile