Urmila More
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

30
Posts
14
Followers
44
Following

https://awards.storymirror.com/author-of-the-year/marathi/author/5uaa2qug author of the year 2021 vote plz

Share with friends

मिळणारी गोष्ट हातातून निसटू लागल्यावर जीवाची घालमेल होते.. मग त्या गोष्टीला जाऊ न देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू होती.

प्रेम अव्यक्त असताना ती व्यक्ती नुसतं दिसणं सुद्धा अलौकिक असतं..

दोन प्रेम करणाऱ्या व्यक्ती पहिल्यांदा भेटणं, हा अपघात असतो की नियतीचा खेळ? नीटसं सांगता येणार नाहीच!!


Feed

Library

Write

Notification
Profile