@5mfq5mli

Surjyakanta Dash
Literary Colonel
340
Posts
43
Followers
11
Following

ଲେଖକ ପରିଚୟ ନାମ : ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ ଗ୍ରାମ : ସୁଆଣ୍ଡୋ ପୋଷ୍ଟ : ବଳପୁର ଥାନା : ସତ୍ୟବାଦୀ ଜିଲ୍ଲା : ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା -୭୫୨୦୪୬

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 08 Apr, 2021 at 17:19 PM

ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମେ କି ବୁଝିବ ପ୍ରିୟା ତୁମେ ମୋର ଏକା ଆଜୀବନ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ମୋ କଥା ଦେଇ ରଖିଲନି କଥା ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 06 Apr, 2021 at 17:45 PM

ଉଡ଼ିଗଲେ ମାଛରଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପର ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ହୁଏ ତୁମେ ଖାଲି ମୋର ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 05 Apr, 2021 at 16:34 PM

ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପ୍ରେମ ର ବି ଆଖି ଖୋଲିଦିଏ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 04 Apr, 2021 at 17:52 PM

କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ମିଳେ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 04 Apr, 2021 at 17:22 PM

କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ମିଳେ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 04 Apr, 2021 at 17:13 PM

କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ମିଳେ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 03 Apr, 2021 at 17:22 PM

ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ବିନା ସଂସାରେ ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଓ ମାନବିକତା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁବେଳେ ମାନଦଣ୍ଡ ହୁଏ ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 03 Apr, 2021 at 17:02 PM

ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ବିନା ସଂସାରେ ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଓ ମାନବିକତା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁବେଳେ ମାନଦଣ୍ଡ ହୁଏ ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.

Submitted on 02 Apr, 2021 at 16:58 PM

ଲୋଭ, ମାୟା ସବୁବେଳେ ଯା ହୃଦୟେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବ ଦୟା, କ୍ଷମା କେବେହେଲେ ତା ପାଶେ ନ ପଶିବ ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ.


Feed

Library

Write

Notification

Profile