@4kwjk5qu

ମହାଗାଲୁଆ ସନୁ
Literary Colonel
69
Posts
153
Followers
6
Following

ବ୍ୟଙ୍ଗ ମୟ ଜୀବନ ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗହିଁ ସର୍ବସ୍ବ

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 23 Aug, 2020 at 02:27 AM

ହେଇଯିବି ଆଉଥରେ ମୁଁ ବୈଶ୍ରବଣୀ , ତୁମ ପାଲଟି ଯାଅ ରାମ , ଆଉ ଥରେ କରିବି ମୁଁ ନିବେଦନ, ନିଚ୍ଛକ ରଙ୍ଗ ର ପ୍ରେମ ।।

Submitted on 11 Aug, 2019 at 12:21 PM

ଆଜି ତା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି , ପ୍ରକୃତ ରେ କେତେ ତାର ମହତ୍ୱ ନ୍ୟାୟ , ସତ୍ୟ, ଉଚିତ ପାଇଁ ସବୁ ବେଳେ ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛି , ପାଖରେ ରହି ସବୁବେଳେ କୁହେ , ମୁଁ କଲମ ଅଛି ।।

Submitted on 02 Jul, 2019 at 02:09 AM

ପ୍ରେମିକା ଓ ମଦ ଠିକ ଏକା ପରି। ଦୁହିଁ କୁ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବି ସବୁ ବେଳେ ଅବୁଝା ।

Submitted on 22 Jun, 2019 at 07:07 AM

କଲମ ବିନା କାଗଜ ର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ଆଉ ହୃଦୟ ବିନା ପ୍ରେମ ର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ।।

Submitted on 22 Jun, 2019 at 07:05 AM

Life is like a cup of coffee , if you smell it it Will nice to you , but you have to ship up it for cafachino or latte ....


Feed

Library

Write

Notification
Profile