@3vq2vcg5

AnjalI Butley
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

411
Posts
293
Followers
1
Following

Experience Sharing, Learning from others... Enjoy life like Butterfly!!!

Share with friends
Earned badges
See all

साध्या सोप्या रहाणीमानातील सात्विकता जगण्यातील मजा समजायला आयुष्य खर्च करावे लागते!

शांततेचा मार्ग सच्चाईवर अवलंबुन आहे!

निसर्गावर आपण अवलंबुन आहे हे विसरुन कसे चालेल? पुर्णत्वाकडे वाटचाल करतांना निसर्गाच्या सर्व घटकांना ओळखा,आदर करा मग बघा कसा चमत्कार होतो!

स्वतःताची सत्ता स्वतःचा तयार करा व वेळोवेळी त्याचा योग्य वापर करा, बघा तो मरगळपणा कसा कोसो दूर पळतो तुमच्या पासून!

मुलींनो गुलाबी रंगातच अडकून राहु नका, तोडा ते बंधने व बघा सभोतालचे इंद्रधनुष्यातले सप्त रंग सामावुन घेण्या जीवनात आलेल्या विविधरंग्याना, विविधढंग्यांना!

गुढ वाटणारा अध्यात्मकतेचा मार्ग खडतर असला तरी सच्च्या तपावर अवलंबुन असतो!

स्वतःवरचा विश्वास कल्पनेपेक्षाही जास्त फायदा करुन देतो!

निसर्गाच्या सानिध्यात राहून जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलत यशाचा मार्ग शोधा!

मीच माझा मार्ग रोज खूश राहण्याचा शोधणार!


Feed

Library

Write

Notification
Profile