@18clzupv

Shrimali gayatri
Literary Colonel
14
Posts
4
Followers
1
Following

ગુજરાતી સાહિત્ય છે મારા રગ રગમાં, કક્કો બારાક્ષરી છે મારા અંગે અંગમાં.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 20 Jun, 2021 at 05:31 AM

તરસી ધરાને દરિયાનો સહારો, મારાં પપ્પા દરિયાનો કિનારો.

Submitted on 20 Jun, 2021 at 05:25 AM

છાંયા વગરનું ઝાડ અને પપ્પા વગરનું જીવન કલ્પના વિનાનું છે.

Submitted on 12 May, 2020 at 01:54 AM

અધૂરી ઈચ્છા પુરી કરવા તારું સ્મરણ કરું છું, ઊંઘતા પહેલા તુજને હું દિલથી નમન કરું છું,

Submitted on 12 May, 2020 at 01:54 AM

અધૂરી ઈચ્છા પુરી કરવા તારું સ્મરણ કરું છું, ઊંઘતા પહેલા તુજને હું દિલથી નમન કરું છું,


Feed

Library

Write

Notification
Profile