@0lmn90gm

DR SAMIR RANJAN BEHERA
Literary Colonel
171
Posts
16
Followers
6
Following

I'm DR SAMIR RANJAN and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 01 Aug, 2021 at 09:13 AM

ବନ୍ଧୁତ୍ବ ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ କି ଅବା ଲୋଡ଼ା ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଟେ ରହେ ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁଳନା ତାର କି ଅଛି ll

Submitted on 13 Jul, 2021 at 03:03 AM

ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ଅଧର୍ମ କରୁଛି କଳିଯୁଗ ର ଏ ମଣିଷ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା କେହି ବାଦ ପଡିବେନି ସବୁ ଦିନେ ହେବ ଶେଷ ll Dr samir

Submitted on 10 Jul, 2021 at 06:54 AM

ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳ ର ନିଆଁ ରେ ଦିନେ ଜଳୁ ଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ବି ଜଳୁଛି ପାପ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରେ ସଢୁଛି ବାବୁରେ ମୁଁ

Submitted on 25 May, 2021 at 14:14 PM

ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଯା ଉପରେ କାହାର ବି ନାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସେ ଦେବତା ତା ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ।

Submitted on 14 May, 2021 at 13:57 PM

ବୋଉ ଲୋ ଆଜି ବି ଝୁରେ ତୋ ପଣତ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ସତେ ଏ ମିଛ ଦୁନିଆ ରେ ସଢ଼ି ଯାଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି କେତେ l

Submitted on 14 May, 2021 at 05:52 AM

ନିଜ ସୁଖ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତା ପିଲା ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥାଇ ତା ପିଲା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ସାହସେ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ନିଜ ଜୀଵନ କୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ତା ପିଲା କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରଇ ମା ପରା ଅଟେ ସେହି l

Submitted on 14 May, 2021 at 05:24 AM

ବନ୍ଧନ ଯାହାର ଅନ୍ତହୀନ ମମତା ଯାହାର ଅସୀମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେ ଯିଏ ମନ ବିପଦ ରେ ଯେ କୋଳେଇ ନିଏ ପଣତ ରେ ଯିଏ ଆବୋରି ନିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତା ପିଲା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାଏ ମାଆ ପରା ଅଟେ ସିଏ dr samir

Submitted on 14 May, 2021 at 02:28 AM

ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା କୁ କେମିତି ପାରୁଛୁ ସହି ତୋ ଏ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସେ କି ପଥର ରେ ଗଢା ଥରେ ତ ମାଆ ଦେ କହି l

Submitted on 14 May, 2021 at 02:15 AM

ଛୋଟ ବେଳେ ମାଆ ଟି ହାତ ଧରି ତା ପିଲାକୁ ଚାଲି ଶିଖାଏ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ସେଇ ପିଲା ତା ହାତ ଧରିବା ବଦଳରେ ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରେଇଦେଇଥାଏ ll dr samir


Feed

Library

Write

Notification
Profile