இந்திரா சண்முகானந்தன்
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

28
Posts
11
Followers
3
Following

எழுத்தால் எம்மை ஆளுகின்ற எனது தமிழ்த்தாய்க்கு வணக்கம். Wanderlust in thinking,obscure in identity... Astrologer Writer DM me for personalised consultations @vedic_insights in Instagram

Share with friends
Earned badges
See all

உங்கள் சிறு வெற்றிகளை கூட கொண்டாடி மகிழுங்கள், உங்களை தவிர வேறு யாராலும் அதை செய்ய முடியாது. - இந்திரா சண்முகானந்தன்

பிரபஞ்சம் என்றும் கேட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது.வெளியிலிருந்து இல்லை,உன்னிடம் இருந்து.

You are alone only in the earth but not in the universe.

Your efforts will be painstaking,even you may under trials and tribulations.But remember your success would be beyond your wildest dreams.

Hunger is vulnerable than anger.

Do your best now and the pain makes you suffer,everything will get changed except your efforts.

If you are quiet ,it don't mean you're going to quit.

தோற்று தான் போவீர்கள்,வெற்றியை சுவைக்காமல் போனதால் அல்ல; முயற்சியின் அழகை ரசிக்காமல் போனதால் !!!

You only knows the pain,others do not.. Just move on .


Feed

Library

Write

Notification
Profile