Sunny Adekar
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

176
Posts
186
Followers
9
Following

मराठी साहित्य भाषा प्रेमी दिवाळी अंकात तसेच वर्तमान पत्रात कविता लेख प्रकाशीत

Share with friends
Earned badges
See all

रिमझिमणार्या पावसात मनसोक्त भिजावेसे वाटते... टपकणार्या प्रत्येक थेंबात नकळत हसु रडू दाटुन जाते... सनी आडेकर मुंबई

पंढरीचा पांडुरंग विटेवरी ऊभा सावळी लोभस मुर्ती नामघोषात दंग भक्त तयाची आहे अशी किर्ती सनी आडेकर, मुंबई

कर कटेवरी उभा ताराया भक्तांना सावळी लोभस मुर्ती पांडुरंगाची जगात किर्ती

विटेवरी उभा सावळा जमला भक्तांचा मेळा नामघोष आसमंती हा सोहळा विठुचा वेगळा सनी आडेकर, मुंबई

झुळुक वार्याची वेगे हळुवार करी स्पर्श मनाशी ताजे करी फुलवी अंगी हर्ष सनी आडेकर, मुंबई

सात जन्मी भाग्य लाभावे व्रत हे वडपौर्णिमेचे वडा भोवती फेर धरून मागणे मागु पतिव्रतेचे सनी आडेकर, मुंबई

आज आभाळाकडे पाहिले आज काहिसा निरभ्र वातावरण मात्र शितल मनाला गारवा देत शुभ्र सनी आडेकर, मुंबई

सोनेरी किरणे तप्त झळा सोसेना उकाडा आला पावसाळा सनी आडेकर

हसरी संध्या हसरी संध्या मावळता चांदोबा मंद बोचरी शिरशिरी हवा सभोवताली हिरवी गर्द झाडी खुणावे बोलावत हा पारवा.. सनी आडेकर


Feed

Library

Write

Notification
Profile