@loblr0vn

AMRAPALI CHAVAN HANDE
Literary Lieutenant
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

3
Posts
20
Followers
0
Following

मी जेव्हा लिहायला सुरुवात केली होती तेव्हा वाटले ही नव्हते की कधी मी त्यात हरवून जाईल.. पण आता लेखणीशिवाय आणि वाचनाशिवाय आयुष्य अपूर्ण वाटते.. वाचाल तर वाचाल असे म्हटले जाते , ते अगदी बरोबर आहे. वाचन आणि लिखाण हे ज्यांनी मला शिकविले त्या गुरुंना माझा शतश: प्रणाम🙏. माझ्या आईला, नवऱ्याला, भावाला... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

No Story contents submitted.

Feed

Library

Write

Notification
Profile