SANGRAM SALGAR
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2021 - NOMINEE

357
Posts
25
Followers
0
Following

Global Youth Leadership Award 2021, 2023 United Nations Scientist of the Day (NASA) ISRO Software Developer Author, Poet Ambassador- MyNEP Changemaker- MyGov Researchers World Book of Record Asia Book of Record India Book of Record

Share with friends

THANK YOU हा शब्द आईच्या मायेसमोर फिका पडतो. तिचे उपकार आपण कधीही फेडू शकत नाही.

प्रवास लहानपणी प्रवास करताना खिडकीतून बाहेर पाहिल्यावर असं वाटायचं की झाडे-झुडपे पळतात, पण आजमात्र असं जाणवतय की खर्याअर्थी माणूसच धावत आहे, तो त्याच्याच व्यापात व्यस्त होतोय.

प्रवास लहानपणी प्रवास करताना खिडकीतून बाहेर पाहिल्यावर असं वाटायचं की झाडे-झुडपे पळतात, पण आजमात्र असं जाणवतय की खर्याअर्थी माणूसच धावत आहे, तो त्याच्याच व्यापात व्यस्त होतोय.

प्रवास लहानपणी प्रवास करताना खिडकीतून बाहेर पाहिल्यावर असं वाटायचं की झाडे-झुडपे पळतात, पण आजमात्र असं जाणवतय की खर्याअर्थी माणूसच धावत आहे, तो त्याच्याच व्यापात व्यस्त होतोय.

प्रवास लहानपणी प्रवास करताना खिडकीतून बाहेर पाहिल्यावर असं वाटायचं की झाडे-झुडपे पळतात, पण आजमात्र असं जाणवतय की खर्याअर्थी माणूसच धावत आहे, तो त्याच्याच व्यापात व्यस्त होतोय.

प्रवास लहानपणी प्रवास करताना खिडकीतून बाहेर पाहिल्यावर असं वाटायचं की झाडे-झुडपे पळतात, पण आजमात्र असं जाणवतय की खर्याअर्थी माणूसच धावत आहे, तो त्याच्याच व्यापात व्यस्त होतोय.

जीवन आयुष्यात माणूस किती जिवन जगला ह्याला काहीच महत्त्व नाही पण जिवनात माणूस म्हणून कसा जगला ह्याला खूप महत्व आहे.

दया दया हा गुण सर्वांजवळ नसतो. एकाद्यावर दया दाखवणं म्हणजे तुमच्यातली माणुसकी जागी झाल्यासारखं आहे.

दया दया हा गुण सर्वांजवळ नसतो. एकाद्यावर दया दाखवणं म्हणजे तुमच्यातली माणुसकी जागी झाल्यासारखं आहे.


Feed

Library

Write

Notification
Profile