@e9amvala

Biswajit Sahoo
Literary Captain
237
Posts
21
Followers
46
Following

I'm Biswajit and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 02 Sep, 2021 at 16:36 PM

କହିପାରେ ନାହିଁ ଓଠ ମନ ତଳେ କେତେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଅଛି ଅତୀତର ଯୂଇ ଚିତା...

Submitted on 02 Sep, 2021 at 16:35 PM

Try to discover strength in suffering...

Submitted on 30 Aug, 2021 at 06:17 AM

ସମସ୍ତେ ନିଜ ପୁଅକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ... କାରଣ.... ସମସ୍ତେ ଯଶୋଦା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଧା ନୁହେଁ...

Submitted on 28 Aug, 2021 at 13:31 PM

The days are not lost But the memories are created...

Submitted on 26 Aug, 2021 at 03:33 AM

ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସଉ ଭସଉ କେତେବେଳେ ପିଲାଦିନଟା ବି ଭାସିଗଲା...

Submitted on 26 Aug, 2021 at 03:33 AM

Love can be magic And magic sometimes just an illusion

Submitted on 26 Aug, 2021 at 03:33 AM

ଯେଉଁଠି ଆଦର ନାହିଁ,‌ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଇଠି ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ....

Submitted on 17 Aug, 2021 at 03:47 AM

As soon as the light in the room went off the memories brightened...

Submitted on 16 Aug, 2021 at 09:50 AM

As soon as the light in the room went off the memories brightened...


Feed

Library

Write

Notification
Profile