Amol Hiwale
Literary Captain
10
Posts
25
Followers
0
Following

मला पुस्तक वाचायला आवडते.काही जुनी गाणी ऐकायला,पहायला आवडते.लघू कथा,चारोळी,प्रेरणादायी विचार लिहायला आवडतात.

Share with friends
Earned badges
See all

चित्र तूझे मी रेखाटण्याचा प्रयत्न करते नजरेसमोर तुझी स्मृति ठेऊन ., काय जादू आहेस तूझ्या नजरेत एकदा बघीतलं तर बघावंस वाटत सगळं सोडून ....


Feed

Library

Write

Notification
Profile