@chdxhxki

Writer Roja Panda
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2019(ODIA) -WINNER, AUTHOR OF THE YEAR 2018(ODIA) -NOMINEE258
Posts
282
Followers
3
Following

I may not be perfect but I am definitely honest..........................

Share with friends

Submitted on 10 Nov, 2019 at 17:13 PM

ଘର ତ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆ ଆଉ ପୁରା ପରିବାର ଥାଏ ...ରୋଜା ପଣ୍ଡା.....

Submitted on 10 Nov, 2019 at 17:09 PM

ଇଟା , ପଥରରେ ତିଆରି ମହଲ ଘର ନୁହେଁ, ଘର ତ ଗୋଟିଏ ମମତା ଆଉ ସ୍ନେହର ଡୋର ....ରୋଜା ପଣ୍ଡା......

Submitted on 09 Nov, 2019 at 09:21 AM

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲୁଥିବା ସେଇ ଅଚିହ୍ନଆ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଜାଣିଲି ସେଇ ଅଚିହ୍ନଆ ମଣିଷଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ,ସେ ମୋ ଛାଇ..... ....ରୋଜା ପଣ୍ଡା.....

Submitted on 09 Nov, 2019 at 09:21 AM

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲୁଥିବା ସେଇ ଅଚିହ୍ନଆ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଜାଣିଲି ସେଇ ଅଚିହ୍ନଆ ମଣିଷଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ,ସେ ମୋ ଛାଇ..... ....ରୋଜା ପଣ୍ଡା.....

Submitted on 08 Nov, 2019 at 17:42 PM

ନିଆରା ମଣିଷଟିଏ ମୋ ବାପା ମୋପାଇଁ ଆଶାବାଡିଟିଏ ମୋ ବାପା ମୋର ଛୋଟ ବଡ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟେଇ ସାଇତି ରଖୁଥିବା ମଣିଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି,ଯେମିତି, ଯାହାବି ପାଇଛି ତାର ପଛର କାରଣ ହିଁ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମୋ ବାପା ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 07 Nov, 2019 at 07:31 AM

ଶୀତ ସକାଳଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଥାଏ କାକର ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଦେହରେ ଟିକିଏ ବାଜିଲେ ପରା ଭାରି ଆରାମରେ ଦିନଟି କଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ମନରେ ଛୁଟେ Roja panda.......

Submitted on 07 Nov, 2019 at 07:31 AM

ଶୀତ ସକାଳଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଥାଏ କାକର ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଦେହରେ ଟିକିଏ ବାଜିଲେ ପରା ଭାରି ଆରାମରେ ଦିନଟି କଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ମନରେ ଛୁଟେ Roja panda.......

Submitted on 07 Nov, 2019 at 07:31 AM

ଶୀତ ସକାଳଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଥାଏ କାକର ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଦେହରେ ଟିକିଏ ବାଜିଲେ ପରା ଭାରି ଆରାମରେ ଦିନଟି କଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ମନରେ ଛୁଟେ Roja panda.......

Submitted on 06 Nov, 2019 at 11:14 AM

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ପଡେ ଫୁଲ,ମୁରୁଜରେ ଚଉଁରା ବୁଡେ ହବିଷ ଭାତକୁ ଓଉ ଡାଲମା କି ବଖାଣିବି ମୁଁ ତାର ମହିମା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବନ୍ତଳ ଆଳୁ ଖୁସିରେ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ସରୁ Writer Roja........

Submitted on 06 Nov, 2019 at 11:14 AM

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ପଡେ ଫୁଲ,ମୁରୁଜରେ ଚଉଁରା ବୁଡେ ହବିଷ ଭାତକୁ ଓଉ ଡାଲମା କି ବଖାଣିବି ମୁଁ ତାର ମହିମା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବନ୍ତଳ ଆଳୁ ଖୁସିରେ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ସରୁ Writer Roja........

Submitted on 06 Nov, 2019 at 11:14 AM

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ପଡେ ଫୁଲ,ମୁରୁଜରେ ଚଉଁରା ବୁଡେ ହବିଷ ଭାତକୁ ଓଉ ଡାଲମା କି ବଖାଣିବି ମୁଁ ତାର ମହିମା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବନ୍ତଳ ଆଳୁ ଖୁସିରେ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ସରୁ Writer Roja........

Submitted on 06 Nov, 2019 at 11:14 AM

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ପଡେ ଫୁଲ,ମୁରୁଜରେ ଚଉଁରା ବୁଡେ ହବିଷ ଭାତକୁ ଓଉ ଡାଲମା କି ବଖାଣିବି ମୁଁ ତାର ମହିମା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବନ୍ତଳ ଆଳୁ ଖୁସିରେ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ସରୁ Writer Roja........

Submitted on 06 Nov, 2019 at 11:14 AM

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ପଡେ ଫୁଲ,ମୁରୁଜରେ ଚଉଁରା ବୁଡେ ହବିଷ ଭାତକୁ ଓଉ ଡାଲମା କି ବଖାଣିବି ମୁଁ ତାର ମହିମା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବନ୍ତଳ ଆଳୁ ଖୁସିରେ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ସରୁ Writer Roja........

Submitted on 06 Nov, 2019 at 11:14 AM

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ପଡେ ଫୁଲ,ମୁରୁଜରେ ଚଉଁରା ବୁଡେ ହବିଷ ଭାତକୁ ଓଉ ଡାଲମା କି ବଖାଣିବି ମୁଁ ତାର ମହିମା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବନ୍ତଳ ଆଳୁ ଖୁସିରେ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ସରୁ Writer Roja........

Submitted on 05 Nov, 2019 at 09:18 AM

ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିସ୍ଵାର୍ଥପରତା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ତ୍ୟାଗରେ ଶେଷ ହୁଏ....... ....ରୋଜା ପଣ୍ଡା........

Submitted on 05 Nov, 2019 at 09:07 AM

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ରହିଥିବା ଆମେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିଟିଏ ପରି ପରସ୍ପରର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଏହା ହିଁ ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ Writer Roja.......

Submitted on 04 Nov, 2019 at 10:34 AM

ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନଥିବ ଛଳନା,ପ୍ରତାରଣା ଅବା କାମନା ବାସନା ଥିବ ଖାଲି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ଓ ସଠିକ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କ ବିଲକୁଲ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ...... Writer Roja.......

Submitted on 04 Nov, 2019 at 10:34 AM

ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନଥିବ ଛଳନା,ପ୍ରତାରଣା ଅବା କାମନା ବାସନା ଥିବ ଖାଲି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ଓ ସଠିକ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କ ବିଲକୁଲ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ...... Writer Roja.......

Submitted on 03 Nov, 2019 at 10:21 AM

ପ୍ରେମ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର, ସତେ ଭାରି ମଧୁର କିଣେ ସଭିଙ୍କ ମନ ,ରାଜା ସେ ହୃଦୟର ମନ ମନ୍ଦିରେ ସିଏ ସାଜି ପୂଜାରୀ ଟିଏ ଗାଏ ଅମର ଗୀତ,ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର

Submitted on 02 Nov, 2019 at 07:51 AM

ଜୀବନକୁ କରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧି ଚାଲୁଥିବା ସେନେହର ଡୋର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ କଣ୍ଟା ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନକରି ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ପରେ ପଡିବ ତା ଛିଟା ଆମରି ଘରେ Writer Roja

Submitted on 02 Nov, 2019 at 07:51 AM

ଜୀବନକୁ କରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧି ଚାଲୁଥିବା ସେନେହର ଡୋର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ କଣ୍ଟା ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନକରି ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ପରେ ପଡିବ ତା ଛିଟା ଆମରି ଘରେ Writer Roja

Submitted on 01 Nov, 2019 at 10:55 AM

ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ମତେ ଅନେକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଦିଏ କେତେ Writer Roja.......

Submitted on 01 Nov, 2019 at 10:55 AM

ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ମତେ ଅନେକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଦିଏ କେତେ Writer Roja.......

Submitted on 01 Nov, 2019 at 10:55 AM

ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ମତେ ଅନେକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଦିଏ କେତେ Writer Roja.......

Submitted on 01 Nov, 2019 at 10:55 AM

ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ମତେ ଅନେକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଦିଏ କେତେ Writer Roja.......

Submitted on 05 Oct, 2019 at 08:39 AM

"ସ୍ୱାମୀ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲେ ସଂସ୍କାରି ଝିଅ,କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସ୍ୱାମୀ ମାନିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ହୁଏ | ଏହା ଲିଙ୍ଗ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନା ସଂସ୍କାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ " ଲେଖିକା-ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 05 Oct, 2019 at 08:35 AM

"ମାଆର ମମତା ନିଷ୍କପଟ କି ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ଶାଶୂ ହୁଏ ,ନଚେତ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନକୁ ତ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନେ ବି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି " ଲେଖିକା-ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 05 Oct, 2019 at 08:29 AM

"ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅସଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବେଖାତିର କରେ" ଲେଖିକା-ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 05 Oct, 2019 at 08:23 AM

"କ୍ରୋଧର କାରଣ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ" ଲେଖିକା-ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 26 Jul, 2019 at 10:59 AM

ଛଳନା ଭରା ପ୍ରାସାଦ ଅପେକ୍ଷା ଛାତ ନଥିବା ଖୋଲା ଆକାଶ ଶ୍ରେୟକର... ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 05 Jul, 2019 at 09:57 AM

ନାମ ମୋ ଦନେଇ ଦାସ, ଏହି ଗ୍ରାମେ ବାସ ବୁଢ଼ା ଦିନେ କଲି ମୁହିଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ ରୋଜା ପଣ୍ଡା

Submitted on 25 Jun, 2019 at 11:35 AM

ପାରୁଛ ଯଦି ଆମପାଖରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲପାଇବା ଶିଖ, ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବଳିଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦର ବଳୟ ଡେଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ , ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମ ପାଖରୁ ହାରି ଆସିଛ ତଥାପି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ନେଇ ମନରେ ଢେର ସାରା ଦ୍ଵନ୍ଦ ରଖି କଣ ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇ ପାରିବ... (ରୋଜା)

Submitted on 24 Jun, 2019 at 13:29 PM

ଜୀବନ ତ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ନଈ, ଜୀବନ ନଦୀରେ ଜୁଆର ସବୁ ଏତେ ସିଧା କଣ ପାଇଁ?ସିଧା ଆସି ଯେତେ ସାରା ସୁଖ ଧୋଇନିଏ କାହିଁ । ରୋଜା ପଣ୍ଡା


Feed

Library

Write

Notification

Profile