Anjali Navodiyula

2
Posts
0
Followers
0
Following

भावनांना शब्दात बांधण्याचा केलेला छोटासा प्रयत्न आहे.

Share with friends
Earned badges
See all

आकाशातून येणारा थेंब न थेंब जणू साद घालत होता विरहात तापलेल्या धरतीला प्रतिसाद देत होता.

पुढे पुढे जाताना एकदा तरी मागे वळून पहावं, नाही म्हणजे असतं कोणी तरी दूर पर्यंत जाताना एकटक पाहणारं.


Feed

Library

Write

Notification
Profile