Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ ଗଣିତ
ପ୍ରେମ ଗଣିତ
★★★★★

© Abinash Das

Others

1 Minutes   1.6K    19


Content Ranking

-କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମୋତେ ?

- ପାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ର... !

-ମାନେ !

- Pie !!! π !!!

- ବୁଝିହେଲାନି ....

- Math କରିନ କି ?

- ମୋର Math ହୁଏନି ପା

- ଜିଓଲୋଜିରେ କଣ ନାହିଁ କି !

- ନା ! କୁହ ନା ତମେ !!!

- π ର Value କେତେ ?

- 22/7

-ଡେସିମାଲ୍ ରେ ...

- 3.14285714285714

- ଧେତ୍ .... ଏତିକି ଜାଣିନ ! 3.142857 bar ... ଏ ବାର୍ ମାନେ infinite !!! କେବେ ସରିବନି ... କଣ ବୁଝିଲ !!!

ହଁ .... ପ୍ରେମଟା ଏମିତି .... ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଙ୍କଟିଏ ! ହଉ ସମାଧାନ ନ ହେଉ....

ପାଇ ପ୍ରେମ ସମାଧାନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..