Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୂଷା ଛୁଆର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା
ମୂଷା ଛୁଆର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା
★★★★★

© ଓଡିଆ ଶିଶୁ ଗପ

Children

1 Minutes   7.0K    13


Content Ranking

ଦିନେ ମୂଷା ଛୁଆଟି ଗାତରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା । ବୁଲିବୁଲି ଯାହା ସବୁ ସେ ମୂଷା ଛୁଆଟି ଦେଖିଲା ତା ମା ଆଗରେ କହିଲା । ସେ ମୂଷା ଛୁଆଟି କହିଲା ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ଜୀବ ଦେଖିଲା । ଗୋଟିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ତା’ର ଦେହରେ ଓ ମୁହଁରେ ବହୁତ ବାଳ ଥିଲା । ଆଉ ତା’ର ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବି ଥିଲା । ମୂଷା ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଭାରି ଭଲ ସ୍ୱରରେ ମିଆଉଁ ମିଆଉଁ ହେଲା । ମୂଷା ଛୁଆକୁ ଏ ଜୀବଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା । ଆଉ ଆର ଜୀବଟିର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଥିଲା ଓ ତା’ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଥିଲା । ସେ ଜୀବଟି ମୂଷା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଯୋର୍ରେ କଅକ୍ କଅକ୍ ରଡି ପକାଇଲା । ତେଣୁ ମୂଷାଛୁଆଟିକୁ ଏ ଜୀବଟି ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ।

ମୂଷା ଛୁଆର ମା ଏସବୁ ଶୁଣି କହିଲା “ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ୍ ବୁଝିଛୁ, ଯାହାକୁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ହେଉଛି ବିଲେଇ ତୋତେ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା । ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବଟି ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁଡା ଯିଏ କି ତୋର କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା ।

ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ।

ମୂଷା ଜଙ୍ଗଲ ବିଲେଇ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..