Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସିଂହର ଅସୁସ୍ଥତା
ସିଂହର ଅସୁସ୍ଥତା
★★★★★

© ଓଡିଆ ଶିଶୁ ଗପ

Children

1 Minutes   7.4K    18


Content Ranking

ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବୁଢା ହୋଇଗଲା । ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ନିଜର ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ । ଏହିପରି ସେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ଆରାମ୍ରେ ଥାଏ ।

ଦିନେ ସେବାଟେ ଶିଆଳଟିଏ ଯାଉଥିଲା । ସେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆସି ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା । ସେ ଚିତ୍ରରୁ ଶିଆଳ ଜାଣିଲା ଯେ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ବି ଫେରିବାର ପାଦଚିହ୍ନ ନାହିଁ । ଶିଆଳ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ରହି ସିଂହ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା । ସିଂହ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କରି ଶିଆଳକୁ ଡାକିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଶିଆଳ ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲାନାହିଁ ।

ବଦମାସଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ସିଂହ ଶିଆଳ ଗୁମ୍ଫା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..