Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଟିଭି...
ଟିଭି...
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   7.1K    10


Content Ranking

✿ ଟିଭି ✿

[୧]

ସଂଜବୁଡ଼ୁଣୁ ପଡିଶାଘରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ବାଉଳା ଦେଖି, ବୁଢ଼ୀ ମନକଲା, ବୋହୂ ଲାଗି ଟିଭିଟେ କିଣିବାକୁ । ସୁନାନାକୀ ବୋହୂର ପରଘରେ ମନଦେଖି ଦିହ ସହୁନଥିଲା ବୁଢ଼ୀର । ସାଇତା ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଇ ପୁଅକୁ ମନାଇଲା ।

[୨]

ବୁଢ଼ୀ କି ଜାଣିଥିଲା, ଘରେ ଟିଭିଟେ ଆସିବା ପରେ 'ସୁନାବୋହୂ'ଟା ତା'ର 'ଟିଭିବୋହୂ' ହୋଇଯିବ ବୋଲି ???

[୩]

ବଦଳା ଚାଲିଚଳଣ ଦେଖି ବୁଢୀର ମନହେଉଥିଲା, ଭସୁଆଁ ଟିଭିଟାକୁ ପାହାରେ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିପକାନ୍ତା କି ଆଉ ! କ'ଣ କରିବ ଯେ ? ସବୁଯାକ ସଂଚୟ ତ ସେଇ ଟିଭି ପଛରେ ଲଗାଇ ସାରିଥିଲା ........!!!

✿ ଅମିୟ ବେଜ୍ ✿

ଟିଭି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..