Amiya Bej

Others


2  

Amiya Bej

Others


ଟିଭି...

ଟିଭି...

1 min 7.2K 1 min 7.2K

✿ ଟିଭି ✿

[୧]

ସଂଜବୁଡ଼ୁଣୁ ପଡିଶାଘରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ବାଉଳା ଦେଖି, ବୁଢ଼ୀ ମନକଲା, ବୋହୂ ଲାଗି ଟିଭିଟେ କିଣିବାକୁ । ସୁନାନାକୀ ବୋହୂର ପରଘରେ ମନଦେଖି ଦିହ ସହୁନଥିଲା ବୁଢ଼ୀର । ସାଇତା ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଇ ପୁଅକୁ ମନାଇଲା ।

[୨]

ବୁଢ଼ୀ କି ଜାଣିଥିଲା, ଘରେ ଟିଭିଟେ ଆସିବା ପରେ 'ସୁନାବୋହୂ'ଟା ତା'ର 'ଟିଭିବୋହୂ' ହୋଇଯିବ ବୋଲି ???

[୩]

ବଦଳା ଚାଲିଚଳଣ ଦେଖି ବୁଢୀର ମନହେଉଥିଲା, ଭସୁଆଁ ଟିଭିଟାକୁ ପାହାରେ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିପକାନ୍ତା କି ଆଉ ! କ'ଣ କରିବ ଯେ ? ସବୁଯାକ ସଂଚୟ ତ ସେଇ ଟିଭି ପଛରେ ଲଗାଇ ସାରିଥିଲା ........!!!

✿ ଅମିୟ ବେଜ୍ ✿


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design