Aarti Ayachit

Inspirational


3  

Aarti Ayachit

Inspirational


ह्या जीवनात नवी परिक्रमा

ह्या जीवनात नवी परिक्रमा

1 min 1.3K 1 min 1.3K

अथर्व : आजोबा आता तुम्ही एकटे बाहेर जायचे नाही बरका, काल ही पाय घसरला मग तुमचा .

आजोबा : अरे सोन्या एकदा झाल म्हणून सारखे अशे होणार नाही रे . मला न स्पांडेलाईटीसचे विकारानी झोक गेला आणि पडलो, तो फिजियोथैरेपिस्ट म्हणाला न , काठी घेऊन तुम्ही चालु शकता, "मग प्रयत्न नको का मी करायला" .

अथर्व : पण आजोबा अत्तास पायांन्ना लागल आहे न, मग मी चलतो सोबत हाथ धरून चालाल.

आजोबा : नको राहुदे. मी स्वताच चालायचे प्रयत्न करणार, काठी सोबत मी "ह्या जीवनात नवी परिक्रमा" करायचे ठरविले आहे, तेव्हांसतर मी लवकर बरा होऊन तुला मस्तपैकी बागेत खेळायला नेणारच.


Rate this content
Log in