Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କାହିଁଁକି
କାହିଁଁକି
★★★★★

© Bhakta Malla

Romance

1 Minutes   1.3K    8


Content Ranking

ପିଇଲ ତ' ସବୁ ତକ ମଧୁ !

ଭେଦ କରି ଅଭେଦ୍ୟ କୋରକ

ଆଘ୍ରାଣ କରିଲ ତା'ର

ମୃହୁ ମୃହୁ ବାସୁଥିବା ବିମୁଗ୍ଧ ମହକ

ମେଣ୍ଟାଇଲ ତୃପ୍ତ ଏକ ତୃଷ୍ଣା ।

ପୁଣି କିଆଁ ଦଳିଦେଲ ନିଜ ହାତେ -

କମନୀୟ ସୌରଭରେ

ବିମଣ୍ଡିତ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ।।

ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

03/08/ 2017

ମଧୁ କୋରକ ବିମୁଗ୍ଧ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..