Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଜି ମୁଁ... ଝୁରେ...
ଆଜି ମୁଁ... ଝୁରେ...
★★★★★

© Abhakanta

Others

1 Minutes   13.2K    6


Content Ranking

ଆଜି ମୁଁ... ଝୁରେ...

 

ଆଭାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

 

ଆଜି ମୁଁ... ଝୁରେ...

       କରିଥିଲି ଦିନେ ବିଭୋରେ ପାଥେୟ

              ଯେ' ସ୍ମୃତିକୁ ଅତୀତରେ । ୦ ।

 

ଫାଜିଲ୍ ଫଗୁଣ ବେସୁରା ବଇଁଶୀ

       ବାଇଥିଲା ମୋର ଜୀବନ ଯମୁନା ଧାରେ,

ପାଗଳୀ ସାଜିଲା ରାଇ ବିନୋଦିନୀ

       ତନୁ-ମନ ତା'ର ଭିଜାଇ ବେପଥୁ ନୀରେ;

ଯମୁନା ବହୁଛି ସେହିକାଳୁ,

ସେଦିନ ପରି ବି କୁଳୁକୁଳୁ,

ମମତାଜ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କଲି, କରି

       ତାଜା ମୋ ସ୍ମୃତି-କନ୍ଦରେ । ୧ ।

 

ନିଠୁର ସନ୍ତାନ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ମୁଁ

       ବନ୍ଦୀ ହୋଇଅଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ହେଜି,

ବାତାୟନେ ଦେଖି ମନେପଡ଼ିଯାଏ

       ମୋ ପ୍ରିୟ ମହଲ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରାଜି,

କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର,

ଖାଲି ସେ ଅତୀତ ଦରକାର,

ବିଲୟ ଭଜିବି ମେଞ୍ଚାଏ ଭାବନା

       ଦୁଇଟୋପା ଲୁହଧାରେ । ୨ ।

 

ନୂଆସାହି, ବିଡ଼ାନାସୀ

କଟକ-୭୫୩୦୧୪

ଫୋନ୍-୯୦୪୦୦୦୩୧୦୧

*****

ଆଜି ମୁଁ... ଝୁରେ...

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..