Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା
ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Inspirational

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ନା କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିହୁଏ ନା ଜିଇଁ ହୁଏ ଜୀବନ

ମାପିଚୁପି ଲାଭ-କ୍ଷତିର ହିସାବ କରି

ନା ଓଦା କରିହୁଏ ମନ ନା କିଣିହୁଏ ଆଖି ସପନ,

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ପିଠିରେ ଲୁଚିଯାଏ ଯୌବନ

ଆକାଶରେ ତରା, ଆଶାର ଖରା ପରି

ନା ଗଣିହୁଏ ଜହ୍ନ କିରଣ ନା ଛୁଇଁହୁଏ ନୀଳ ଗଗନ,

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ନା ଘଟଣା ହୁଏ ଇତିହାସ ନା ବାନ୍ଧି ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ

ସତମିଛ ପାପପୂଣ୍ୟର ହିସାବ କରି

ନା ରୋକିହୁଏ ଅଭିମାନ ନା ଆତଯାତ ହୁଏ ପବନ,

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ଅନ୍ଧାରର ଛାତି ଚିରି ଆସି ପାରେନା ବି, ଦିନ...।#ଏଣୁତେଣୁ

ମୁଠାଏ ସାହସ ପ୍ରେମ ଜହ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..