Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ
ଜୀବନ
★★★★★

© KUMUDA CHANDRA DALEI

Inspirational Others

1 Minutes   6.8K    11


Content Ranking

ଜୀବନ କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ

ସୁଦୀର୍ଘର ଏକ ପଥଟିଏ,

ଜନନୀ ଜଠରରୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା

 ଶ୍ମଶାନେ ଜାଳିବା ଯୂଇ ଯାଏଁ l

ସୁଖ, ଭୋଗ, ମରୁ ମରୀଚିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ

 ସୁଦୀର୍ଘ ଏ ପଥ ବିଶ୍ରାମ ହୀନ

ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଲାଲସା ଭୋଗ ଅଭୀପ୍‌ସା

 ଧାବମାନ କରେ ସାରା ଜୀବନ l

ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହର୍ଷ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ

 ଆଶା ନିରାଶାକୁ କରି ପାଥେୟ

ଆଜନ୍ମ ମଦିର ପିଇବାକୁ ହୁଏ

 ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନ କଣ୍ଟକମୟ

ପଦ ଚିପି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ l

 ଅଲକ୍ଷରେ କାଳେ ପଡ଼ିବ ଝୁଣ୍ଟି

ମାନବିକତାକୁ ମାପ କଲେ

 ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇବ ବାଣ୍ଟି l

ଜୀବନ ସୁଦୀର୍ଘ ଜନନୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..