Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ ଆଧୁନିକ
ମୁଁ ଆଧୁନିକ
★★★★★

© Pradesh Kumar Pradhan

Others

1 Minutes   6.6K    3


Content Ranking

ମୁଁ ଆଧୁନିକ


କଥା କଥା କେ କୁହେ ଇଂଗ୍ରେଜୀ
ପିନେ୍ଧ କପଡା ଚିପା
ଲାଗିଛି ମୋ ଦେହେ ଦେଖ
ଆଧୁନିକର ଛାପା।


ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ କୁ ଭୂଲ
କୋଟି ପତି ପରି କୁହଇ କଥା
ଜାଣିଛି ମୁଁ
ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ ମୋ ଅଟଇ ସଫା।


ସଂପର୍କ ଭୂଲିଯାଏ କେବେ କେବେ
ବାପା କୁ ବୋପାତ ବୋଉ କୁ ଅପା
ପାରିବ ଜଦି ଲଗାଇ ଦେଖ ଯେ ଦଫା
ଲାଗିଛି ମୋ ଦେହେ ଦେଖ
ଆଧୁନିକର ଛାପା।


ପୁରାଣ ଭୂଲିଛି ଭୂଲିଛି ଓଶା
ଘାରିଛି ମୋତେ ମଡେଲ ନିଶା
ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଙ୍କୁ କରିଛି ଜପା
ଲାଗିଛି ମୋ ଦେହେ ଦେଖ
ଆଧୁନିକର ଛାପା।


ମାଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡି
ପବନେ ବାନ୍ଧୁଛି ବସା
ଖିରି ପୁରୀ ଭୁଲି
ନାଲି ପାଣିରେ ରଖୁଛି ଆଶା,
ଆଚାରଣ ଉଚାରଣ ଜାଇଛି ବଦଳି
ଫଳ ମୁଳ ଫିଙ୍ଗି ମୁଁ ଖାଉଛି ଚୋପା
ଲାଗିଛି ମୋ ଦେହେ ଦେଖ
ଆଧୁନିକର ଛାପା।


ଜାଉ ପଖାଳ କୁ ପଚାରେ କିଏ
ଭୂଲ ଅତୀତ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଯିଏ
ଆଦର୍ଶ କଥାକୁ ଖତ ଗଦାରେ ଛୁପା ,
ଲାଗିଛି ମୋ ଦେହେ ଦେଖ
ଆଧୁନିକର ଛାପା।  

ମୁଁ ଆଧୁନିକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..