Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସପନ ବଣିକ
ସପନ ବଣିକ
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Fantasy

1 Minutes   6.6K    3


Content Ranking

ମନର ନଉକା ମୋର

ସପନ ସମ୍ଭାର ନେଇ

ଭାସୁଥିଲା ତୁମ ହୃଦୟ ସାଗରେ

ସପନ ବିକିବା ପାଇଁ I1I

ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସମ

ତୁମ ଆଖିର ଇଶାରା

ବାଟ କଢାଇଲା ମଝି ଦରିଆରୁ

ହୋଇନି ମୁଁ ଦିଗହରା I2I

ଅଶାନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ

ଝଡ କି ଅବା ବତାସ

ରୋକି ନାହିଁ ପଥ ପହଞ୍ଚିଛି କୂଳେ

ଥିବାରୁ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ I3I

ସଜାଇ ଦେଇଛି କୂଳେ

ସପନ ପସରା ମୋର

ସୁନେଲି ରୂପେଲି ଆବରଣ ତଳେ

କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାର I4I

ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ଆଜି

ବସିଛି ସାଗର ତୀରେ

ଆସିବ ପରଖି ସପନ କିଣିବ

ଫେରିଯିବ ନିଜ ଘରେ I5I

ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ

ଆସି ନିତି ପ୍ରତିଦିନ

ସପନ ସଉଦା କରିବ ଦେଖି ମୋ

ଖୁସୀ ହେଉଥିବ ମନ I6I

ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ

ଆସିଲ ତ ଏକା ଏକା

ମୋ ମନ ନଉକା ପୁରା କିଣିନେଲ

ସପନ ସରିଲା ବିକା I7I

******

ମନ ନଉକା ସପନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..