Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରଶ୍ନ-ପ୍ରେମରେ
ପ୍ରଶ୍ନ-ପ୍ରେମରେ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Abstract Inspirational Others

1 Minutes   13.7K    5


Content Ranking

ପ୍ରେମରେ,

ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ବନ୍ଧନ,ତିନୋଟି ସତ୍ୟ 

ଅସତ୍ୟ କଣ ? 

ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନସ୍ଥା, ଅବାଧ୍ୟ ,

ପ୍ରେମକୁ ଭଗବାନ ଯଦି କହିବା 

ପ୍ରେମ ବି 

ତାହେଲେ ,

ଅଦୁର୍ଶ୍ୟମାନ ଅନୁଭୂତି, 

ଏକ ଉପଲବ୍ଧି 

ଭାଵ ,ମନର ବିକାର

ସାଧାରଣ ପ୍ରେମିକ ଜଡିତ କରନ୍ତି

ହୃଦୟ ସହ ,

ଯଦି 

ହୃଦୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ,

ପ୍ରତାରଣା

ପ୍ରେମରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କି ?

ତାହେଲେ ଜୀବନ କଣ ? 

ସୀମିତ,

ଘଟଣା ଓ ଅଘଟଣା ଭିତରେ---!

କାମନା 

ରହିତ ପ୍ରେମ ସେ ବି କେବେ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ,

ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ 

ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତିର--------!!

ମୁକ୍ତି ,

ପୁଣି ଜୀବନର ପ୍ରେମ ,ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା,ପ୍ରତାରଣାର ଉପସ୍ଥିତିରେ 

ନୁହେଁ କି ? 

ପୁଣି ଏକ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ?

©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

ପ୍ରେମ କାମନା ଭଗବାନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..