Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆମ ପ୍ରେମ
ଆମ ପ୍ରେମ
★★★★★

© Pramod Kumar Jena

Romance

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

ତୁମେ ଦେଖୁଥିଲ       ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି

ଦୁହେଁ ତ ଥିଲେ ଅନାଇଁ

ଖୋଜୁଥିଲେ ଦୁହେଁ     ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ

ରାତି ଯାଉଥିଲା ପାହି


ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ      ପ୍ରେମର ସାଗରେ

ହଜାଇ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ତ୍ୱ

ନ ଥିଲା ଶୋଚନା      ନ ଥିଲା ଭାବନା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ


ପ୍ରେମ ବାରିଧିର         କି ସାଗର ଇଏ

ଜାଣିନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ

ବିନା ସନ୍ତରଣେ            ଡୁବନ୍ତି ସଭିଏଁ

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲୋଡା ନାହିଁ


ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନା ©

ପ୍ରେମ ବାରିଧି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..