Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଫେରାର-1
ଫେରାର-1
★★★★★

© Debi Prasad Mohapatra

Others

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ବାର ବାର ମୁଁ ଫେରାର ହୁଏ

ମୋ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷଙ୍କ ସହ।

କେବେ ଈଶ୍ଵର ସନ୍ଧାନରେ,

ଆଉ କେବେ ମଣିଷର ସନ୍ଧାନରେ

ହେଲେ ବାର ବାର ସଂଜ ନଇଁଯାଏ

ଅନ୍ଧାର ଭୟରେ

ନିରୁପାୟ ନିରୁତର ରହେ

ପୁଣି ଏକ ଆଲୁଅର ଅପେକ୍ଷାରେ

ନିଦେଇ ଯାଏ ।

ଅନ୍ଧାର ଭୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..