Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମାଆର ଶକତି
ମାଆର ଶକତି
★★★★★

© Chittaranjan Lenka

Inspirational Abstract

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ

ଶୁଭ ହୁଏ ପ୍ରତିକାରେ

ଅଭିଶାପ ଯଦି ପଡିଲା ଉପରେ

ଭାରି କଷ୍ଟ ଖସିବାରେ

ଯେତେ ବଡ ଅଭିଶାପ ହୋଇଥାଉ

ଦେଉ ସେ ଯେତେ ଯାତନା

ମାଆର ଶକତି କାଟିଦେଇପାରେ

ଯାହାକୁ କେହି ପାରେନା

ଅଭିଶାପ କେବେ ଦିଏ ନାହିଁ ମାଆ

ପାଉ ପଛେ ଯେତେ କଷ୍ଟ

ହେଲେ ତାର ଲୁହ ଅଭିଶାପ ହୋଇ

ଟାଣି ଆଣଇ ସଙ୍କଟ

ମାତୃଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ସେ ଏକା ଜାଣିଛି

ଯିଏ କରେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ମନେ

ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ହସି ଦେବ ସିନା

କାନ୍ଦିବ ନିଶ୍ଚେ ସେ ଦିନେ

ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା,କଟକ

ଗ୍ରହ ଅଭିଶାପ ମାତୃଭକ୍ତି ଶକ୍ତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..