Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୩
ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୩
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    2


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୩
 
ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ
ସେତେ ପୁଣି ଅବସାଦ
ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ
ସେତେ ପୁଣି ଅପବାଦ ॥୦॥
 
ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ
ଉଦାସୀନ ଯିଏ ରୁହେ
ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ତା'ର ପାଶେ ରହିବାକୁ
କେବେହେଁ ବିମୁଖ ନୁହେଁ
ବଂଚିବାର କଳା ଆଦରି ସେ ତ
କରେନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ ॥୧॥
 
କାଳରାତି ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଉ ପଛେ
ସକାଳେ ସୂରୁଯ ଉଏଁ
ଦୁଃଖସବୁ ଭୁଲି ବଂଚିବାର ଆଶା
ମନରେ ତା ବଢିଯାଏ
କରମ ପଥରେ ଆଗେଇଗଲେ
ଜୀବନ ତା ଫଳପ୍ରଦ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..