Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୧
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୧
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    5


Content Ranking

 
 
ଏ ଜୀବନ ଏକ ଅବୁଝା କାହାଣୀ
କିଛି ବୁଝିହୁଏ କିଛି ହୁଏନାହିଁ ବୁଝି ପୁଣି ॥୦॥
 
ଜୀବନରେ ମିଳେ କେତେ ଆଦର ସମ୍ମାନ
ମିଳେ କେବେ ପୁଣି ଧୋକା
ଏ ଜୀବନେ ହୁଏ କେତେ ପ୍ରୀତି ଦିଆନିଆ
କେବେ ପ୍ରୀତି କିଣାବିକା
ଜୀବନରେ ପାଦ ଟଳମଳ କେବେ
କେବେ ଚାଲେ ଗଣିଗଣି ॥୧॥
 
ଜୀବନଟା କାହାପାଇଁ ଖୋଲାବହି ଗୋଟେ
କାହାପାଇଁ ସେ ପହଳି
କାହାପାଇଁ ଜୀବନଟା ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା
କାହାପାଇଁ ସେ ଗହଳି
ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଉଥାଏ କିଏ
କିଏ ଯାଉଥାଏ ଶୁଣିି ॥୨॥

#lyric#based on life#odia

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..