Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଭାବ
ଭାବ
★★★★★

© Tapan Dixit

Abstract

1 Minutes   7.0K    4


Content Ranking

ଭଵ ଭାବନାର ଅମଡା ବାଟର

ଭବହାଟ ବାଟୋଇ ମୁଁ

ଭାବି ଭାବି ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା

ଲେଖିଦିଏ ଯାଉ ଯାଉ।।

କେବେ ମୁଁ ଭୈରବ

କେବେ ଶ୍ୟାମ ଭାଵ

କେବେ ରାଇରାଇ ଗାଇ

ମନ ବୃନ୍ଦା ବନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ

ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ,

କେବେ ପୁଣି ତୁମ ପ୍ରେମଋତୁ ସାଥେ

ରଚୁ ଥାଏ ମଧୁମାସ

ଋତୁଚକ୍ରେ ଲୀନ ହୋଇ ମୁଁ ତଲ୍ଲୀନ

ଭାବେ ଥାଏ ଭାବାବେଶ,

କେବେ ବା 'ବିଲୀନ'ସମାଧି ରେ ରହି

ହଂସ ଓ ପରମ ଦୁଇ

ମିଶାଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯୋଗ ସାଧୁଥାଏ

'ପରମହଂସ' ମୁଁ ହୋଇ,

କେବେ 'ମହାକାଳ' 'ଜୁଇର ଅନଳେ

ଜଳି ପୁଣି ଜାଳୁଥାଇ

କେବେ ଶ୍ମଶାନର ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟରେ

ଶିବ ରୂପେ ଥାଏ ରହି ।।

ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)୧୫.୧୦.୧୭

ଶ୍ୟାମ ପରମହଂସ ମହାକାଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..