Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
★★★★★

© Bidyutprabha Gantayat

Others

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking

 ଯୋଗାବିଷ୍ଟ କ୍ଷଣଟିଏ

ମଗ୍ନ ମନ ଓ ଚୈତନ୍ୟ

ପ୍ରାଣାୟମର ପରମରେ

ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ପାଏ

ସତ୍ତାର ସ୍ଥିତି ବୁଝେ

ପୁଣି ବୁଝି ପାରେନାହିଁ

ସେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ଏକ ଆଳାପିତ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ

ଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସର କମ୍ପନ ବି

ବ୍ୟାଘାତ କରିପାରେ

ପରିପୃକ୍ତ ପ୍ରାଣମୟତାକୁ।

ବିପୁଳରେ ବିଲୁପ୍ତିର

ମଧୁମୟ ବିନ୍ୟାସକୁ

ମହାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର

ଶୁଭ୍ର ରଶ୍ମୀଧାରେ

ସର୍ବମୟର ଅନୁଭବ

ନିବିଷ୍ଟ ସାଧନାରୁ

ନିବିଡ ନିକଟରୁ

ସମାଧିକୁ...

ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପାଦ।

(ଡ଼.ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ)


ମଗ୍ନ ପ୍ରାଣାୟମର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..