Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଯଉବନ
ଯଉବନ
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Others

1 Minutes   1.4K    6


Content Ranking

(1)

କେତେବେଳେ ଅଜାଣତେ

 ଛୁଇଁଦେଇ ଗଲା ମତେ

  ଅମାନିଆ ଚଇତି ପବନ I

   ମନ ମୋ ଚହଲିଗଲା

    ଦେହ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା

     ଛୁଇଁଲା କି ମତେ ଯଉବନ ?

      ହାଏ ଶେଷ ହେଲା 

       ପିଲାଦିନ II

(2)

ଆଖି ମୋର ଲାଜକଲା

  ଚାଲି ମୋ ବଦଳିଗଲା

   ନ ଶୋଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସପନ I

    ସରିଲା ମୋ ପିଲା ଖେଳ

     ଗେଲବସରର ବେଳ

      ବୁକୁତଳେ କେତେ ଯେ ସ୍ପନ୍ଦନ I

       ଛୁଇଁଲା କି ମତେ ଯଉବନ ?

        ହାଏ ଶେଷ ହେଲା 

         ମୋର ପଲାଦିନ II

(3)

ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଲି ମୁଁ

  ଏ ଦୁନିଆ ବଗିଚାରେ

   ମହକାଇ ସାରା ଉପବନ I

    କେତେ ରଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାପତି

     ଉଡନ୍ତି ମୋ ପାଶେ ଆସି

       ଅଙ୍ଗେ ମୋର ଜାଗେ ଶିହରଣ

        ଛୁଇଁଲା କି ମତେ ଯଉବନ ?

         ହାଏ ଶେଷ ହେଲା 

           ମୋର ପଲାଦିନ II

          *****

ଯଉବନ ଅଜାଣତେ ଶିହରଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..