Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଲକ୍ଷ୍ୟ
★★★★★

© Amiya Bej

Inspirational

1 Minutes   6.8K    6


Content Ranking

ଲମ୍ବିଛି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ,

ଆଉରି ଆଗକୁ ।

ପଛକୁ ପଛ

ଓଟ ପିମ୍ପୁଡି ଆଦିଙ୍କ ଧାର ।

ଏଠିଖାଲି 'ମୁଁ'

ଗଢିଭାଙ୍ଗି / ଭାଙ୍ଗିଗଢି

ସାଉଁଟୁଛି ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ,

ମଣିଷଟେ ବୋଲି , ଏଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ !!!!

@ ଅମୀୟ

ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..