Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୩୮
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୩୮
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   1.3K    6


Content Ranking

 
 
 
ଜୀବନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ
ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସମୟ ॥୦॥
 
ଏ ଜୀବନ ନଦୀ ସମ ଗତିଶୀଳ
ଏ ଜୀବନ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ
ଜୀବ ଓ ପରମ ଦୁଇ ମିତ୍ର ସମ
ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ କିଶଳୟ ॥୧॥
 
ଏ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ରମଣୀୟ
ଏ ଜୀବନ ପୁଷ୍ପ ସମ କମନୀୟ
ନିଦାଘ ଶରତ ସମ ଯତିପାତ
ଜୀବନ ରୁଦ୍ର ପୁଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ॥୨॥

ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..