Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହେ କଳାବିନ୍ଧାଣୀ
ହେ କଳାବିନ୍ଧାଣୀ
★★★★★

© Pranati Mahapatra

Others

1 Minutes   6.3K    5


Content Ranking

ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ

   ତୁମେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ,

ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନ

     ହୁଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ।

ସଚରାଚରରେ ଲଭେ

      ତୁମ ପଦଚିହ୍ନ,

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷେ ଥାଏ 

     ତବ ଅବଦାନ ।

ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନ

    ହୁଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ...

ହେ କଳାବିନ୍ଧାଣୀ

ସବୁ ତୁମରି ଭିଆଣ,

ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୁଞ୍ଜ

    ହେ ମଧୁସୂଦନ।

ସୃଷ୍ଟି ମୂଳାଧାର ତୁମେ

  କେତେ କର ଲୀଳା,

ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିବା ପାଇଁ

  କେତେ କର ଖେଳା।

ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ

   ବାଲେଶ୍ୱର

ପ୍ରଭୁ କଳାବିନ୍ଧାଣୀ ମୂଳାଧାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..