Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହୋଇ ପାରିଲିନି ପଲାତକ
ହୋଇ ପାରିଲିନି ପଲାତକ
★★★★★

© Shanti Mishra

Inspirational Others

1 Minutes   6.8K    9


Content Ranking

ତୁମେ ସିନା ଛାଡିଗଲ ଏ ଘର ସଂସାର ।

ପଦାଘାତ କରିଗଲ ପିତୃଦତ୍ତ ରାଜ ସିଂହାସନ ।।

ତୁମ ପାଶେ କେହି ହେଲେ ନାହିଁ ମୁଲ୍ୟବାନ ।

ମାତା ପିତା ରାଜପଦ ପତ୍ନୀ ବା ସନ୍ତାନ ।।

ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହୋଇ ପାରିଲିନି ତୁମ ପରି ପଳାତକ ।

କାରଣ ମୋ କୋଳେ ଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ।।

ଯା’ର ଆଗମନ ପାଇଁ ମୁଁ ଥିଲି ଦାୟୀ ତୁମେ ବି ତ ଥିଲ ।

ତୁମେ ତେଜି ଦେଇ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲ ।।

କେତେ ସହଜ ଥିଲା ସତେ ତୁମ ପାଇଁ ଏପରି ଚାଲିଯିବା ।

ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଶିଖିଗଲି ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ବଂଚିବା ।।

ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଅନେକ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ।

ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇ, ତୁମେ ହେଲ ପଳାତକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ରକ୍ଷକ ।।

ଶିଶୁ ସନ୍ତାନର ନାଲି ଓଠ ଆଉ କଥା କୁହା ଆଖିର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ।

ରୋକି ନେଲା ପଥ ମୋର, ରୋକି ନେଲା ମୋ ମନ ଉଚ୍ଛାସ ।।

ରାଜ କନ୍ୟା, ରାଜ ବଧୂ ମୁଁ, ଢାଳି ପାରେ ନାହିଁ ଲୁହ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପରି ।

ମର୍ଯ୍ୟଦାର ବେଡି ପାଦେ, ସମାଜର ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ନପାରିବି କରି

ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରର ଶୂନ୍ୟତାର ବଳୟରେ ମୁଁ ହେଲି ବନ୍ଦିନୀ ।।

କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବତୀ କେତେ ସତେ ମୁଁ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ।

ସଂସାର ବାଳକ ରକ୍ଷକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..