Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୩୮
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୩୮
★★★★★

© Bijay Prusty

Romance Abstract Others

1 Minutes   6.5K    3


Content Ranking

ମୋ ନିରବତା ଭିତରେ

କେବେ କଣ ଶୁଣିଛୁ କି ହୃଦୟର ସ୍ଵର

ମୋ ଆଖି ତଳେ କେବେ କଣ ପଢିଛୁ କି

କିଛି କିଛି ଅଲେଖା ଅକ୍ଷର ?

ବର୍ଷା ତୁ ବର୍ଷୁଛୁ ସିନା

ମୋ ମନର ମେଘନାଦ ପାଚେରି କୁ ଡେଇଁ

ତୁ ବୁଝୁ କି ନାହିଁ

ହୃଦୟର ଅକୁହା କଥା ମୁଁ କିଛି

ପାରେ ନାହିଁ କେହି ॥

ତୁ ଯେବେ ଛୁଇଁଯାଉ

ହୃଦୟ ର ନିଭୃତ ନିଳୟ

ଛମ୍ ଛମ୍ ତାନେ ତୋର

ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ କିଶଳୟ ॥

ତୁ ଯେବେ ବରଷି ଯାଉ

ଶିହରାଇ ତନୁ ମନ ମୋର

ତୋ ଭିତରେ ଲୁଚିଥାଏ

ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ॥

ସବୁ ବୁଝି ଅବୁଝା ତୁ କାଳେ କାଳେ

ଖାଲି ପଦେ ଗୀତ ଗାଇଦେଉ

ବର୍ଷଣ ମୁଖରେ ତୋର ରାତିର ଛାତି ରେ

ସବୁ କଥା କହୁଥାଉ ତୋ ନିରବ ସ୍ଵରେ ॥

ବର୍ଷା ହୃଦୟ ବେସୁରା ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..