Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଭଜ ମନ
ଭଜ ମନ
★★★★★

© Pradesh Kumar Pradhan

Others

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ଭଜ  ମନ...


ମନ ହୁଏ ଆଜି  ତୁମ ନାମ ଭଜିବାକୁ
ହେ ମହାବାହୁ  ତୁମ ନାମ ଜପିବାକୁ  ,
ବଡ ଦାଣ୍ଡର ଧୁଳି
ଦେହରେ ମୋ ବୋଳି
ବାଇଶି ପାହାଚେ ମନ ଆଜି ଗଡିବାକୁ .....
ସଞ୍ଚ ସଳିତାରେ ଦେଖିଛି ତୁମ
ମୋହନ ରୂପ
ପଡିଛି ଛାପ
ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ
ନିଶୀଥ ବେଳାରେ
ମନ ହୁଏ ବିରହେ ତୁମକୁ ଝୁରିବାକୁ ...
ମନ ହୁଏ ଗରୁଡ ପଛରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ..
ସଂସାର ମୋହ ପଛେ ଛାଡି
ଜୀବନ ରଥ ଯାଏ ଗଡି
ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଡେଇଁ
ରାମ ନାମେ ମନ ଦେଇ
ମନ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ଶୋଇବାକୁ ....
ମନ ହୁଏ ଆଜି  ତୁମ ନାମ ଭଜିବାକୁ
ହେ ମହାବାହୁ  ତୁମ ନାମ ଜପିବାକୁ  ....

desire

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..