Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣା
★★★★★

© Pramila Sahoo

Fantasy

1 Minutes   6.6K    1


Content Ranking

କେଉଁ ଏକ ନୀରବ ବେଳାରେ

ସ୍ମୃତିର ସହରରେ

ଅବା ଘାସର ଗାଲିଚାରେ

ତୁମ ପ୍ରତିଛବି

ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ

ବାସ୍ କ୍ଷଣିକ ସ୍ପର୍ଶରେ

ଯେମିତି କେଉଁ ଏକ

ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣା

-ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ସ୍ମୃତି ସହର ଘାସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..