Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରିୟତମା
ପ୍ରିୟତମା
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   1.3K    5


Content Ranking

ପ୍ରିୟତମା ମୋର ତୁମେ
ମୋ ସପ୍ନ ଆଉ ଜୀବନ
ତୁମ ଛଡା ନାହିଁ କିଛି ମୋର
ଭୁଲି ଯାଇ ପାର କି
ମତେ ମନେ ରଖି ପାର
ନାହିଁ କିଛି ଅଧିକାର
ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି ତୁମର
ଦିଅ ନାହିଁ ଆଉ ଲୁହ
ଦୁଃଖ ସହି ହୃଦୟ ଅସ୍ଥିର
ମିଛମାୟାରେ ହୃଦୟରେ କଲ ଘର.....
ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ପ୍ରିୟତମା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..