Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ?
କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ?
★★★★★

© SushreeShibanee Das

Others

1 Minutes   64    4


Content Ranking

ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ପାଦ ଦେଲାବେଳେ

ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା;

ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ

ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ନଇଁଯିବାକୁ...

ମୁଣ୍ଡପାତି ସବୁ ସହିଯିବାକୁ...

ଏ ନୀତିରେ ବଞ୍ଚୁଛି ସିନା ହେଲେ

ନଇଁ ନଇଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଟିରେ ମିଶିଲାଣି

ସହି ସହି ଦେହ ବଧୀରା ।

କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ?

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..