Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅନାବନା
ଅନାବନା
★★★★★

© Titi Sarangi

Abstract Others

1 Minutes   6.5K    0


Content Ranking

ଫଳନ୍ତି ଗଛ ହିଁ ଫୋପଡ ଖାଏ ତଥାପି ଭୁଲେନି ଫଳିବାକୁ

ଭଲ ପଛରେ ହିଁ ଭାଲିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ।

ତଥାପି ଫଳ ଫଳଉଥାଏ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ମରିବା ଯାଏଁ

ନୂଆ ପୁରୁଣା ଅନେକ କ୍ଷତ ଦେହରେ ତାର ମିଳେଇ ଯାଏ।

ଭଲ ବି ପାରେନି ଖରାପ ହୋଇ ଭାଲିଆ ପଛେ ଲାଗୁ

ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପୁରସ୍କାର ପିନ୍ଧି ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଚାଲିବାକୁ ।

ଜଳି ଯାଏ ପଛେ ବିଶ୍ଵାସର ଘର ପ୍ରତାରଣାର ନିଆଁରେ

ଅନେକ ଘରର ଅନ୍ଧାର କିନ୍ତୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତା ଧାସରେ ।

ଫଳନ୍ତି ଗଛ ବିଶ୍ଵାସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..