Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରାସ୍ତା ତ ଅଲଗା ଥିଲା
ରାସ୍ତା ତ ଅଲଗା ଥିଲା
★★★★★

© Chinmayee Barik

Abstract

1 Minutes   6.2K    5


Content Ranking

ରାସ୍ତା ତ ଅଲଗା ଥିଲା

ସାହାସ ଟିକେ ଥିଲା ବୋଲି

ସାଥୀରେ ଚାଲିଥିଲୁ...

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି କିଛି ନ ଥିଲା

ଝଡର ଭୟରେ ଛତାର

ସାହାରା ବି ନେଇ ନ ଥିଲୁ..

କଥା ସରିଯିବ ବୋଲି

ମନର କଥା ମନରେ

ରହିବା ଶ୍ରେୟ ମଣିଥିଲୁ...

ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି

କିଛି ବାକିର ସନ୍ଧାନରେ

ପ୍ରତାରଣାଟିକୁ ଆବୋରି ବସିଲୁ.....

Lucy

ରାସ୍ତା ମନ ପ୍ରତାରଣା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..