Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୪୬
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୪୬
★★★★★

© Bijay Prusty

Romance Abstract Others

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

ମେଘ ସବାରିରେ ଆସିଛି ଲୋ ବର୍ଷା

ନବବଧୁ ବେଶ ସାଜି

ମଥାରେ ଶୋହୁଛି ଟିପି ଟିପି ଚିତା

ପାଦରେ ରୁପା ପାଉଁଜି ।

ଆଖିରେ ତୋହର କଜଳର ଗାର

କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ରୂପ

ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁଛି ମଥାରେ ତୋହର

ଦେଖି ମନ ହୁଏ ତୋଷ ॥

ହସି ଦେଲେ ଟିକେ ଚମକେ ବିଜୁଳି

ଶୋଭା ତାର ବିଞ୍ଚି ଦିଏ

ତୋର ଖୁସି ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟି

ଭୁଇଁରୁ ଆକାଶ ଛୁଏଁ ॥

ଛାଡି ଆସିଛୁ ତୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ

ବୋହିଗଲେ ସିଏ ତିନ୍ତି ଯାଏ ମାଟି

ଭିଜାଏ ସଭିଙ୍କ ଦେହ ॥

ଭିଜି ଭିଜି ଆଜି ତୋ ଲୁହକୁ ସବୁ

ଯିବି ମନ ଭରି ପିଇ

ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମିଶି ତୋ ଲୁହରେ

ବୋହିଯିବ ହୋଇ ନଈ ॥

ବେସୁରା ଗୀତି ମେଘ ସବାରି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..